Mac App Store

Apple ได้โพสต์แจ้งต่อนักพัฒนา ให้พัฒนาแอปเป็นแบบ 64-bit เท่านั้น เนื่องจาก App Store จะไม่รองรับแอป 32-bit อีกต่อไป

iOS และ macOS 64-bit

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Apple ทำการเริ่มถอดแอป 32-bit ออกจาก App Store และล่าสุดทาง Apple ก็ได้แจ้งต่อนักพัฒนาที่พัฒนาแอป iOS, macOS ให้พัฒนาแอปที่เป็นรูปแบบ 64-bit เท่านั้น

Apple เผยว่าแอปที่เป็น 32-bit จะไม่มีอยู่ใน iOS 11 และแอปที่เป็น 32-bit ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดไปก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ใน iOS 11

สำหรับ Mac App Store นั้น Apple มีแผนเปลี่ยนแอปให้เป็น 64-bit ทั้งหมดในปี 2018 (ม.ค. 2018 – มิ.ย. 2018) ดังนั้นนักพัฒนาที่ยังพัฒนาและปล่อยแอปแบบ 32-bit อยู่จะต้องรีบปรับปรุงก่อนกำหนดการดังกล่าว

หากนักพัฒนาไม่ปรับปรุงและแก้ไขแอปของตัวเองให้เป็น 64-bit คาดว่าคงมีแอปหลายแอปที่หายไปจาก AppStore การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อให้แอปอยู่ใน Platform ที่ทันสมัย รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ นั่นเอง

ขอบคุณ – iCarified