osx

5 เรื่อง ของคนใช้ Mac ที่คุณควรรู้ !!!

By |2017-06-02T16:40:35+00:00มิถุนายน 2nd, 2017|ข่าวสาร|

Mac เป็นคอมพิวเตอร์ของทาง Apple ที่เชื่อว่าหลายๆ คนคงอยากได้จับจองมาเป็นเจ้าของกัน โดยถ้าเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็จะมี Mac mini, iMac และ Mac Pro หรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาก็จะเป็น MacBook Air, MacBook [...]

ปิดความเห็น บน 5 เรื่อง ของคนใช้ Mac ที่คุณควรรู้ !!!

10 เหตุผลทำไมต้องใช้ Mac และ OS X พร้อมบอกถึง 5 ข้อจำกัดที่ควรรู้

By |2017-06-02T16:37:00+00:00มิถุนายน 2nd, 2017|ข่าวสาร|

คงต้องยอมรับนะครับคอมพิวเตอร์อย่าง Mac ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ MacBook Pro, MacBook Air รวมไปถึง iMac, Mac Mini และ Mac Pro ที่เป็บของแบรนด์อย่าง Apple [...]

ปิดความเห็น บน 10 เหตุผลทำไมต้องใช้ Mac และ OS X พร้อมบอกถึง 5 ข้อจำกัดที่ควรรู้
Go to Top